«« terug


Reis- en betalingsvoorwaarden 1. Ongeveer 1,5 maand voor vertrek dienen er voldoende (tenminste 5) deelnemers te zijn, anders kan de reis alleen doorgaan tegen een hogere vergoeding en/of zonder Nederlandse begeleiding (dit in overleg met de deelnemers).

2. Na aanmelding ontvang je een bevestiging met een factuur en verdere informatie. De te betalen reissom en (eventueel) bijkomende toeslagen dien je over te maken op rekeningnummer: 75 53 93 066 ING-bank t.n.v. B.J. Mulder te Groningen. 

3. Indien je de reis onverhoopt moet annuleren, dan zijn de volgende kosten verschuldigd: 
- tot 30 dagen voor vertrek: € 100 inschrijfkosten 
- tussen de 30 en 15 dagen voor vertrek: 75% van de reissom 
- annuleren 14 dagen voor vertrek en daarna: 100% van de reissom 

4. Je deelname is geheel voor eigen verantwoordelijkheid. De organisatie en voorbereiding van deze reis vinden zo zorgvuldig mogelijk plaats. Er kunnen zich altijd onverwachte zaken voordoen. We doen dan ons uiterste best om een passende oplossing te vinden. Echter de Nederlandse- en lokale begeleiding kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

5.  Tijdens de reis kan het voorkomen dat er van het voorgenomen programma afgeweken moet worden door bij voorbeeld weersomstandigheden. Beslissingen hierover liggen bij de reisleiding, waarbij de veiligheid van de deelnemers altijd voorop staat. 

6. Tijdens de trek wordt er voldoende mineraalwater ingekocht (minimaal 3 liter per persoon per dag), zodat we zeker weten, dat het drinkwater schoon is. Hiervoor (+ de huur van een extra lastdier) betaal je € 30 - € 45 (afhankelijk van de tocht) bovenop de reissom. Dit bedrag dien je tegelijk met de reissom te voldoen. 

7.  Je dient een - voor de duur van het verblijf - geldig paspoort te hebben. 

8. Een visum is niet nodig. 

9. Het boeken van je vlucht is geheel voor eigen verantwoordelijkheid. Tijdens het vervoer naar Marokko gelden de vervoersvoorwaarden van de betreffende vervoersmaatschappij. 

10. Besluit de vliegmaatschappij je vlucht te annuleren of kan je om een andere reden niet op tijd in Marokko zijn en je kunt daardoor niet deelnemen aan (een deel van) de reis, dan kan dit niet op de reisorganisator verhaald worden. Er wordt geen (deel van de) reissom gerestitueerd. 

11. Je dient zelf voor een reis- en/of annuleringsverzekering te zorgen. Een reisverzekering is verplicht, zodat in geval van nood via de SOS-centrale van de verzekeringsmaatschappij hulp verleend kan worden. 

12. In geval van acute medische nood tijdens de reis doen wij vanzelfsprekend ons uiterste best om de deelnemer z.s.m. te (laten) vervoeren naar medische hulp, echter de Nederlandse- en lokale begeleiding kan hiervoor op geen enkele manier verantwoordelijk en/of aansprakelijk gesteld worden, mede gezien de  avontuurlijke aard van de reis. 

13. De reisorganisator en/of lokale begeleiding kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of letsel als gevolg van overmachtsituaties (natuurrampen, stakingen, politieke onrust e.d.).

14. De reisorganisator en/of lokale begeleiding kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal en/of beschadiging van bagage tijdens de reis. 

15. Mocht de reisorganisator aansprakelijk gehouden worden voor derving van reisgenot of voor schade die de deelnemer lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal eenmaal de reissom minus de eventueel gemaakte kosten. 
 
16. Op de reis en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.  
 

Laatst aangepast op: 12-10-2011
ongewijzigd van kracht op: 14-08-2013